Evlerde ve iş yerlerinde gıdaların kızartılması işlemi sonucunda ortaya çıkan atık yağlara bitkisel atık yağ adı verilir. Ülkemizde her yık yaklaşık 1,5 milyon ton Bitkisel Atık Yağ tüketilmektedir. Özellikle kızartma işlemlerinden sonra 350 bin ton kızartmalık atık bitkisel yağ oluştuğu tahmin edilmektedir.

Bitkisel Atık Yağların uygun koşullarda toplanamaması halinde kent alt yapısına zarar verebilir ve çevresel etkileri görülmektedir. Ekonomik değeri olan ikincil bir hammadde kullanılamaz hale gelmekledir.

 

Biriktirdiğim bitkisel atık yağları nereye verebilirim?

Bitkisel atık yağlar, çevre lisanslı geri kazanım tesisleri ile bitkisel atık yağ ara depolama tesisleri tarafından toplanır. Bina veya site yöneticiniz yetkilendirilmiş firmalar ile bağlantıya geçerek biriktirme bidonu temin edebilir, Evde biriktirmiş olduğunuz yağlarınızı bu bidonlara dökerek geri kazanımını sağlamış olursunuz. Yetkili firma bulmak için https://eizin.cevre.gov.tr/Rapor/BelgeArama.aspx adresinde Lisans Konusu sekmesine “Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi” ve il sekmesine İlinizi yazarak sorgulama yapabilirsiniz.

Bitkisel atık yağların kullanım alanları nelerdir?


Toplanan Bitkisel Atık Yağlardan Biyodizel elde edilmektedir, yönetmelik gereği başka amaç ile toplanamaz ve işlenemez. Yetkilendirilmiş ve toplama lisansı almış geri kazanım tesisleri tarafından işlemler gerçekleştirilir. Elde edilen Biyodizel % 0,5 oranında Motorine harmanlanmak zorundadır.

 

Atık Yağlardan Elde Edilen Biyodizel Kullanımının Çevreye Katkıları Nelerdir?

*Biyodizel, soya yağı, kanola yağı gibi bitkisel yağlar veya kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilen dizel motorlarda kullanılan bir yakıttır.

Özellikle son zamanlarda geri kazanılan bitkisel ve hayvansal atık yağların biyodizel üretiminde kullanılması ile
*Karbon dioksit gibi sera gazı etkisi,
*Kanser yapıcı klorlu organik maddelerin egzozdan atmosfere atılması,
*Yanmamış hidrokarbon emisyonu,
*Ozon oluşturucu kirleticilerin emisyonu,
*Egzozdan motorine göre %75 daha fazla kirletici atılması,
*Egzozdan motorinin aksine kükürt dioksit atılması, önlenmektedir.