Faaliyet Alanları

2007 yılından bu yana sektörümüzün en önde gelen ve aktif sivil toplum kuruluşu olan TÜDAM Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği; Ülkemizdeki geri dönüşüm sektörünün sanayileşmesinin yanı sıra etkin atık yönetimi konularında uzun yıllardır yapmış olduğu çalışmalara devam ederken, ulusal ve uluslararası alanlarda temsil görevlerini de yerine getirmektedir.

Tüm çalışmalarına ek olarak Yeni Dönem çalışmaları ile;

Sanayileşme,

Mekânsal Planlama,

Döngüsel Ekonomi,

Atığa Erişim,

Yeşil Kalkınma,

başlıkları ile çalışmalarımıza hız vermekteyiz.

 

TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi çalışmalarımızın yanı sıra ilgili tüm kamu kurumları, ajanslar, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerle iş birliği ve döngüsel ekonomi başlığı altında görevler almaktayız.  Kamu özel iş birliği ile yürütülen projeleri ve üyelerimizin projelerinde paydaş olarak destek vermekteyiz. Sektörel raporları, sanayi-sanayileşme ve iyi örnek uygulamaları raporlarımızın ek olarak ihtiyaca yönelik sektörel ulusal ve uluslararası raporlarımızı tamamlamaktayız. Kongre, seminer ve fuar organizasyonlarında yer alırken, sektöre yönelik tanıtım çalışmalarını takip etmekteyiz.

 

En önemli çalışma alanlarımız, vizyonumuza bağlı ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat çalışmalarında geniş paydaş değerlendirmesi ve görüşlerimizi ilgili tüm platformlarda tamamlamaktayız. Akademik çalışmalara destek olurken, Danışma Kurullarımız ile bilgi paylaşımlarımıza devam etmekteyiz.

Üyelerimizin öncülüğünde ve global süreçleri yakalayabilmek adına çalışma grubu – komiteler oluşturulmaktayız. Çalışma grubu -komite çalışmaları süreçlere-iş akışına uygun olarak devam ederken, komite sayıları ve içerikleri güncellenebilmektedir.

 

MEVZUAT – DÜZENLEMELER ÇALIŞMA GRUBU – KOMİTESİ

Ana Çalışma Alanı: İlgili komite ülkemizdeki yürürlükte olan mevzuatlar, taslak mevzuatlar ve gelecek dönem düzenlemeler üzerinde çalışmalarını yürütür. Uluslararası düzenlemeler ve mevzuat çalışmaları üzerinde çalışma ve önerilerini sunar.

Komite; Çevre, Atık, Saha Uygulamaları, Geri Dönüşüm ve Sektörlerimize bağlı ticaret, sanayi, gıda ve finansman konularını içeren tüm düzenlemeler ile ilgili çalışmalarını yapabilmektedir. Bu çalışmalarda taslak görüşler üzerinde görüşleri tamamlamaktadır. Ek olarak mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyulan sektör güncel dönem çalışmaları için önerileri tamamlayabilmektedir. Uluslararası düzenleme için takip edilmesi gereken konuların yanı sıra olası fırsat ve tehditler hakkında görüş ve bilgilendirmelerini sunabilmektedir. Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu kapsamı, tanımları ve gelecek dönem etkileri üzerinde çalışmalarını genişletebilmektedir. Tüm çalışmaları sonucu dernek çatısı altında planlaması ve yapılması gerekli iş akışları konusunda çalışmalarını yürütmektedirler.

DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) VE GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU – KOMİTESİ

Ana Çalışma Alanı: İlgili komite ülkemiz DYS çalışmaları için önümüzdeki dönem teknik ve saha uygulamaları ile ilgili olarak çalışmalarını yürütür. DYS ile ilgili tüm süreçler için çalışma ve önerilerini sunar.

Komite; ülkemiz için mevzuatlarla belirlenmiş 2023 yılı DYS çalışmaları için tanımlama, iyi örnek uygulamaları, teknik konular ve finansman konularında çalışma yapabilmektedir. Bu çalışmalarda süre gelen örnekler için uygunluğu, gelişime açık yanları ve eksikleri konusunda çalışma önerileri oluşturabilmektedir. Uluslararası örnekler hakkında bilgi aktarımının yanı sıra rehberler, teknik destek, teknik program ve projelendirme örnekleri üzerinde çalışabilmektedir.  Mevzuat çalışmaları için önerilerini belirterek, ilgili komite ile çalışma gerçekleştirebilmektedir. Tüm çalışmaları sonucu dernek çatısı altında planlaması ve yapılması gerekli iş akışları konusunda çalışmalarını yürütmektedir.