Hakkımızda

22.03.2007 tarihinde dönemin ilgili mevzuatları kapsamında Çevre Lisansına sahip firmaların katılımı sonucu " TÜDAM " DÖNÜŞEBİLEN AMBALAJ MALZEMELERİ TOPLAYICI VE AYIRICILARI DERNEĞİ kurulmuştur.

O zamanki adı ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30.07.2004 tarihinde yayınlanan Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği gereği, Lisans almış firmaların bilgi ve birikimlerini paylaşacak bir platform oluşturmak amacı ile kurulan derneğimiz adını “TÜDAM DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIK MALZEMELER SANAYİCİLERİ DERNEĞİ'' olarak zaman içerisinde yenilenmiştir.

Lisanslı Toplama Ayırma Tesisleri ve Geri Dönüşüm Tesislerinin bir araya gelmesiyle, sektöre kurumsal bir kimlik kazandırmak, ülke genelinde oluşan evsel ve endüstriyel nitelikteki ambalaj atıklarının sağlıklı ve sürdürülebilir bir sistemde kontrol altına almak, ülkemizin çevre ve ekonomisine katkı sağlamak amacıyla, dünyanın pek çok ülkesinde benzerlerini gördüğümüz derneğimiz, sektörün güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

TÜDAM Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneğimiz, ülkemizdeki geri dönüşüm sektörü sanayileşmesinin yanı sıra etkin atık yönetimi konularında uzun yıllardır yapmış olduğu çalışmalara devam ederken, ulusal ve uluslararası alanlarda temsil görevlerini de yerine getirmektedir. Bu görevlerin yanı sıra çevre başlığının alt başlığı atıklar- hammaddeler konusunda geniş perspektif çalışmalarını artırmaya devam etmektedir.

 

Derneğimiz, geri dönüşüm sektöründe atık oluşumu, atıkların etkin yönetimi, atığa erişim, döngüsel ekonomi kavramı, ulusal-uluslararası mevzuatlar ve çeşitli iyi uygulamaların, çevre yönüne ek olarak tüm paydaşlar için ticari yönünün de ön plana çıkarılarak sürdürülebilirlik kavramını önceleyerek çalışmalarına hız vermektedir. Bu kapsamda lisanslı firmalara ek olarak; atık yönetimi, geri dönüşüm, atıktan enerji kazanımı, çevre danışmanlık, atık sektörü için makine ve ekipman tedariği ve atık yönetiminde bilişim teknolojileri konularında hizmet veren firmalar ile üye katılımını geniş ölçekte artırarak, çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Derneğimiz amaçları ve hedefleri ile sektörlerimizin gelecek tasarımı, iş yapış modeli, gelecek beklentilerini ve bu doğrultuda çok boyutlu soruların sektör ve paydaşları açısından irdeleyerek vizyonumuz doğrultusunda değişim süreçlerimize dinamik olarak devam etmekteyiz. Özelikle evsel kaynaklı atık yönetimi, depozito yönetim sistemleri, ana sanayiye tedarik ve yeşil dönüşüm içerikleri en önemli gündemlerimizi oluşturmaktadır.

Her geçen gün bünyesine katılan yeni üyeleri ile, sektörde karşılaşılan sorunlar için çözüm yollarının araştırıldığı, üye firmaların buluşma noktası olmaya devam ediyoruz. Güncel kavramlara yön verebilmek, yaşanan sorunlara ve çözüm yollarına birlikte ulaşabilmek için tüm atık yönetimi sektör temsilcilerini ve paydaşlarını sektörün doğal temsilcisi TÜDAM’ın çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz.

Derneğimiz merkezi Ankara’da bulunmaktadır. Üyelerimiz birçok farklı ilde faaliyet göstermektedir. TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisinde Başkan Yardımcısı olarak görev almaktayız. Ayrıca derneğimiz BIR - Uluslararası Geri Dönüşüm Federasyonu (Bureau of International Recycling) üyesidir.