Dernek Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Derneğin Adı: "TÜDAM DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIK MALZEMELER SANAYİCİLERİ DERNEĞİ" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI Madde 2- Dernek, ülke ekonomisi açısından büyük önem arz eden her türlü atığın belli bir sistem içinde kaynağından ayrı toplanması, taşınması, ara depolanması, ayrıştırılması, bertaraf edilmesi veya geri dönüştürülmesi veya geri kazanılması konularında teknik ve idari altyapının geliştirilmesini sağlayarak ihtiyaç duyulan toplumsal bilinç ve yasal altyapının oluşturulmasını destekleyecek tanıtım, yatırım, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini yapmak, yaptırmak ve yaymak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

1- Türkiye'de derneğin amacına uygun hizmet eden kamu kesimi dahil bu alandaki bütün yerel yönetici, sanayici, iş adamları, meslek ve bilim adamlarının dernek içinde bir araya gelmelerini ve çevre kriterlerini göz önünde bulundurarak değerlendirilebilir her türlü atığı toplatarak bunların ülke yararına uygun şekilde kullanılması için gerekli organizasyonu teşvik eder. Gerek üyelerinin ve gerekse ülkenin ekonomik gelişmesi için katkı sağlar. Üyelerine mesl

Hepsini Okumak İçin Tıklayın