Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU’nun, 18.03.2023 Cumartesi Günü Saat: 10.30’da Macun Mah. 171. Sokak 2/1 06374 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Crowne Plaza Ankara’da yapılmasına, Toplantı Yeter Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının 01.04.2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul duyurumuz;

  • E-POSTA adresinize E-Posta gönderilmesi,
  • Derneğimize bildirdiğiniz cep telefonu numaranıza mesaj gönderilmesi,
  • http://www.tudam.org.tr/ Dernek Web Sayfamızda İlan Edilmesi yollarıyla yapılacaktır.

Genel Kurul Programı- Gündem ve Program-Gündem 9. Maddesi olan ‘Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi oylanması’ maddesinin içeriği aşağıda belirtilmiştir.

Genel Kurul toplantımızda buluşmak üzere, iyi çalışmalar dileriz.

 

Yetkili kişi değişikliği olması durumunda Yetki belgesi ile oy kullanılabilir.

 

Saygılarımızla,

 

TÜDAM

DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIK MALZEMELER

SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

 

 

 

PROGRAM

 

1)     Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması (Açılış – Yoklama)

2)     Saygı duruşu.

3)     Başkanın açılış konuşması

4)     Divan heyetinin seçilmesi

5)     Dernek Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı Faaliyet ve Mali Raporunun sunulması,

6)     Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,

7)     2023 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve 2023 Yılı Aidatının belirlenmesi,

8)     Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun seçimi,

9)     Tüzük Değişikliklerinin görüşülmesi oylanması,

10)   Komite ve Danışma Kurulu çalışmalarının değerlendirilmesi

11)   Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

 12)   Kapanış