2011 TÜDAM Olağan Genel Kurul Toplantısı

TÜDAM Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2011 tarihinde yapılmıştır. 26 Mart 2011 tarihinde İstanbul Titanic Business Hotel'de TÜDAM Olağan Genel Kurul toplantısı yapılımıştır. 40 kişinin katılımıyla gerçekleşen genel kurulda tüzük değişikliği yapılmış olup, Yönetim Kurulu Başkanımız Ekrem Demircioğlu...

Ambalaj Atık Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Paneli

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Değerlendirme Paneli'nde TÜDAM organizasyon komitesinde yer almaktadır.    Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün çeşitli kesimlerin görüşlerini alarak hazırlamış olduğu Ambalaj...