ÖTA, Ömrünü Tamamlamış Araç anlamına gelen bir kısaltmadır. Kullanım ömrünü tamamlamış veya bir kaza sonucu ciddi hasar görmüş, artık tamir edilemez ya da güvenli bir şekilde kullanılamayan araçları ifade eder.

Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA) Hakkında Yönetmelik

 

Çevre ve insan sağlığının korunması için motorlu taşıtlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir.

 

ÖTA Yönetmeliği, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2009 tarihli 27448 no'lu Resmi Gazete'de yayınlanarak 01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak ve bu alandaki standartları ve yükümlülükleri belirlemektir. 

 

Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA) Teslim Yerleri'nde, ömrünü tamamlamış araçlar için gerekli olan "Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" verilmekte olup, kayıttan düşme işlemleri yapılmaktadır.

Bu yönetmelikte belirtilen ÖTA Teslim Yeri, Kayıttan düşme ve bertaraf formu temin edilerek ömrünü tamamlamış aracın kayıttan düşme işlemlerinin tamamladığı yer olarak ifade edilmektedir ve Türkiye’nin her ilinde bir teslim noktası bulunmaktadır.

Ömrünü tamamlamış araç sahipleri aracını, bedelsiz olarak ÖTA teslim yerlerine veya lisanslı geçici depolama alanlarına yönetmeliğe uygun şekilde teslim etmek ve aşağıdaki belgeleri teslim sırasında ibraz etmekle yükümlüdür:

1. Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşlarından alınmış belge,

2. Trafikten çekilmiş araçlar hariç, ilgili vergi dairesinden alınmış, motorlu araçlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesi

3. Aracı teslim alandan araca ait onaylı ‘Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu’ nu almakla yükümlüdür.

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliğini ve ÖTA teslim noktalarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/12/20091230-5.htm

https://cygm.csb.gov.tr/atik-yonetimi-i-83468

ÖTA İşleme Nasıl Yapılır?

Ömrünü tamamlamış araç kapsamında tesislere getirilen hurda araçlar Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden araç kayıttan düşme ve bertaraf formları oluşturularak teslim alınmaktadır. Teslim alınan araçların uygun yöntemler ile parçaları sökülür. Sökülen parçalar kendi içerisinde daha küçük parçalara ayrıştırılarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilir. Geri dönüştürülemeyen kısımlar ise çeşitli parçalama işlemlerinden geçerek düzenli depolama tesisine gönderilir.