TÜDAM Ailesi olarak, Ankara'da Olağanüstü Genel Kurulumuzu tamamladık. Değerli Üyelerimiz ile birlikte yeni dönem çalışmalarımız ve tüzük değişikliği konularını çalışırken, sektörümüz ve derneğimizin yol haritası üzerinden tekrar geçme fırsatı bulduk. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm sektörlerinin sanayileşmesi yolunda, gelecek dönem derneğimiz çalışmaları hakkında değerli görüşler paylaşıldı. Genel Kurulumuzu oluşturan tüm üyelerimize, katılımları ve katkıları için çok teşekkür ederiz.