SKD Türkiye ve İstanbul Sanayi Odası ortaklığında, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yürütülen "Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi" kapsamında AB Yeşil Mutabakatı Sanayi Stratejileri Bilgilendirme Seminerlerinin ikincisini plastik sektörü özelinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik ve İSO Genel Sekreter Yardımcısı Burçin Değirmencioğlu’nun gerçekleştirdiği seminerde; Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Dairesi Başkanı Gülizar Yavaş, Plastik Sanayicileri Federasyonu Genel Sekreteri Murat İnkün, TÜDAM Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı Vedat Kılıç konuşmacılar arasında yer aldı.

AB Yeşil Mutabakatı temel unsurları ve Türkiye’nin uyum sürecinde bulunduğu noktanın aktarıldığı seminerde ayrıca, plastik sektörünün Yeşil Mutabakat kapsamında bulunduğu durum ve sektördeki iyi uygulamaların paylaşımının yanı sıra döngüsel ekonominin yeşil mutabakata uyumdaki rolüne ilişkin bilgilendirmeler gerçekleştirildi.