TÜDAM Derneği olarak,
Ortak Geleceğimiz ve Ekonomimiz için Ambalaj Atıklarımızı ayrı toplayalım ve Geri Dönüşüm Kutularına bırakalım. Denizlerimiz ve Yeşil bir doğa için Sıfır Atık.
TÜDAM ÜYELERİ