Etkinlikler
8'inci TÜRKTAY PANELİ

Değerli TÜDAM AİLESİ,

18-19 Ekim 2017 Tarihinde HİLTONSA-ANKARA’da 8inci TÜRKTAY PANELİ düzenlenmiştir.

Derneğimiz Altın Sponsor olarak Panel katılım sağlamış ve 4’üncü Panel ile 5’inci Panelde Panelist olarak Dernek görüşlerimizi dile getirmişlerdir.

Ayrıca Karşılama bölümünde Standımızı açarak Gelen katılımcılar Dernek Tanıtımımız yapılmıştır.

16:40 – 17:40 4. PANEL "Atık İthalat ile İhracatının Atık Piyasalarına Etkisi"

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ata Akçıl Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi

Konuşmacılar:

Ahmet Varır, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanı

Halime Sezer , T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü İthalata ve İhracat İzinleri Şube Müdürü

Mustafa Saral, AGED Yönetim Kurulu Başkanı

Vedat Kılıç, TÜDAM Yönetim Kurulu Başkanı

10:30 – 11:30 5. Panel "Ambalaj Atıklarının Etkin Yönetim Stratejisi ve Yatırım Teşvikleri"

Oturum Başkanı: Ekrem Demircioğlu Çevre Danışmanı

Konuşmacılar:

Aylin Çiçek T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ambalaj Atıkları Yönetimi Şube Müdürü

Nursel Beşik T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü - Mühendis

Yağmur Cengiz Pagçev Genel Müdürü

Vedat Kılıç TÜDAM Yönetim Kurulu Başkanı,

Nihal Türkekul Akatder Yönetim Kurulu Başkanı

** 4’inci Panelde;

AGED Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa SARAL; Yatırımların artarak devam ettiğini Evsel toplama faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerektiğini ve Yetkilendirilmiş Kuruluşların Toplama maliyetlerine gereken desteği sağlamadıklarını ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini Dile getirmiştir.

Dernek Başkanımız Vedat KILIÇ;

- TÜDAM Derneği olarak Serbest Piyasa Koşullarına göre, Bütün yasaklara karşı olduklarını,

- İhracat yasağının bir an önce kaldırılması gerektiğini,

- Yıllara göre toplama oranlarını ve İthalat- İhracat rakamlarını sunum eşliğinde Panel izleyicileri ile paylaşmışlardır.

** 5’inci Panelde

Akatder Dernek Başkanı Sayın Nihal TÜRKEKUL; Yetkilendirilmiş Kuruluşların Nakdi destek vermemesini bunun yerine konteyner, çöp poşeti gibi malzemelerin verilmesini belirtmiştir. (Dernek Görüşü olarak)

Dernek Başkanımız Vedat KILIÇ ;

- Yetkilendirilmiş Kuruluşların Nakdi yardım desteklerinin devam etmesi ve toplama maliyetlerini karşılamadığı için artması gerektiğini bu oranlarda toplama maliyetinin zarar ettiğini belirtmiştir.

- Gündemde olan AAKY Taslak metnini değerlendirmiş.

- Yürürlükte olan bölgesel Teşvik Sisteminin Atık Yönetimi Sektörünün Yatırım yapmaya özendirilmesinin mümkün olmadığını,

- Teşvik mevzuatının çevresel yatırımlar tanımlamasının yetersiz olduğunu,

- Devlet tarafından Sektörün yeterince değer bulmadığını,

- Çevre ve Şeh.Bak.’lığının Çevre kanununun verdiği Sektörel Teşvik yetkilerini kullanmadığını (29 uncu madde) detaylı olarak anlatmıştır.

Aylin ÇİÇEK Ambalaj Atıkları Yönetimi Şube Müdürü ise Hazırlanan AAKY Bakan tarafından imzalandığını ve Başbakanlıkta incelendiğini beliterek 2018 Yılı Ocak Ayı itibarı ile uygulanmaya başlayacağını belirtmiştir.

Üyelerimizden Muzaffer Pınarbaşı firmasını temsilen Panele Katılım Sağlayan Sayın Ergin Erdinç Tarafından Teşvik sisteminin hatalı tarafları dile getirmiş ve Ekonomi Bakanlığından Teşvik Uygulama yetkililerine ve panel izleyicilerine detaylı bilgilendirme yapmıştır.