Etkinlikler
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Paneli

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Değerlendirme Paneli

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Değerlendirme Paneli'nde TÜDAM organizasyon komitesinde yer almaktadır. 
 

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün çeşitli kesimlerin görüşlerini alarak hazırlamış olduğu Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı, ilgili tüm tarafların görüşüne 2010 yılının son çeyreğinde sunulmuştur. Taslak yönetmeliğin geniş bir katılımın sağlanacağı bir panelle tartışılması; konuya ilişkin bilgi ve tecrübelerin kamuoyu ile bir kez daha paylaşılarak nihai yönetmeliğin günümüzün gerçeklerine uygun hale getirilerek hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla 25 OCAK 2011'de Ankara Ticaret Odası Konferans Salonu'nda panel düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.   

Panel İsmi: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Değerlendirme Paneli

Tarih:  25 Ocak 2011 – Salı 

Yer:  Ankara Ticaret Odası / Konferans Salonu - Ankara

Organizasyon Komitesi: GEKSANDER (İbrahim Engin)

                                       Recycling INDUSTRY Dergisi (Türkay Özgür)

                                       TÜÇEV (Yakup Türkmen)

                                       TÜDAM (Ömer Benli)

                                       TÜKÇEV (Beyhan Aslan)

Panel Programı 

Birinci Bölüm
12.30 – 13.00    Kayıt
13.00 – 13.10    Açılış konuşması
13.10 – 14.40    Konuşmalar
14.40 – 15.00    Çay - Kahve Arası

İkinci Bölüm
15.00 – 16.30    Konuşmalar
16.30 – 16.50    Çay - Kahve Arası
16.50 – 18.00    Soru - Cevap – Kapanış

Moderatör 

Prof. Dr. İzzet Öztürk - İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Konuşmacılar

Beyhan Aslan                    Tükçev Yönetim Kurulu Başkanı

Ekrem Demircioğlu            TÜDAM Yönetim Kurulu Başkanı

Aynur Acar                        Marmara Belediyeler Birliği Çevre Yönetim Merkezi Direktörü

Recep Şahin                      Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa Öztürk     TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili