Etkinlikler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı zİYARETİ

21 Şubat 2017’de 14:00 -14:45 Saatleri arasında,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yön.Genel Md.’lüğü Atık Yön.Daire Bşk. Sayın Ahmet VARIR Makamında Ziyaret edilmiş ve Derneğimiz Tarafından Hukuk Müşavirliğine yazdığımız “Belediyelerin Ambalaj Atıklarının Toplanması yönünde yaptıkları ihalelerin hukuki geçerliliği hakkında”  Ahmet Bey, Hukuk müşavirliğinin incelemeye devam ettiğini  ve ilerleyen günlerde konu hakkında hukuki bir cevabın verileceğini belirtilmiştir.