Etkinlikler
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

DEĞERLİ TÜDAM ÜYELERİ,

1.      24 Mayıs 2016 Tarihinde, 11:00-12:15 Saatleri arasında Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı ile Toplantı yapılmıştır.

Toplantıda;

A)     Dernek Başkanımız Sayın Vedat KILIÇ TÜDAM Derneği hakkında Müsteşarımıza genel değerlendirme yaparak Üyelerimizin Ülke genelinde faaliyette bulunduklarını, Ekonomiye ve Çevreye yapılan katkı ve İstihdam hakkında bilgi vermiştir.

Daha sonra 2011 Yılında Ekonomi Bakanlığı Tarafından Resmi Gazete Yayınlanarak yürürlüğe giren  “Hurda Kağıtta İhracat Şartı” konusu, Başkanımız Sayın Vedat KILIÇ, Başkan Yardımcımız Sayın Ercan YÜREKLİ, Sayın Kemal ŞAHİN,  Sayın Cemal PALABIYIK, Sayın İsmail TATAR ve ÇEVSAN Firması(Yön.Krl.Üyesi Kahraman AĞAOĞLU’nu temsilen) Yetkilisi olarak Sayın Tamer BİLGİNER Söz alarak konu hakkında Derneğimiz üyelerini temsilen gelinen süreç ve ekonomik veriler ışığında konunun bir kez daha değerlendirilmesini önemini arz etmişler,

B)     Bakanlık Tarafından  Lisanslı TAT  Firmalarına bu güne kadar Teşvik verilmediğini ve Sektörün gelişmesi için destek olunmadığını, Avrupa’da bu konuda örneklerin bulunduğunu  fakat Türkiye’de Çevre Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının Teşvikler konusunda farklı yaklaşım içinde olduklarını, Kalkınmada öncelikli bölgelerde Atık miktarının düşük olduğu fakat Kalkınmış bölgelerde ise Atığın nüfus ile orantılı olarak çok fazla olduğunu fakat Yatırım Teşviklerinde bu konunun gözden kaçtığını ve Geri Dönüşüm Sektörünün Teşviklerden faydalanamadığını Başkanımız  Sayın Vedat KILIÇ dile getirmiştir.

Müsteşarımız Sayın İbrahim ŞENEL  konuyu tekrar değerlendireceklerini ve detaylı bir inceleme sonucuna göre hareket edeceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca konu hakkında  İlgili Genel Md.lük görevlileri  notlarını almışlar ve detaylı olarak  hazırlamış olduğumuz dosyaları incelemek üzere almışlardır.

2.      24 Mayıs 2016 14:00 – 16:00 Saatleri arasında  Dernek Ofisimizin bulunduğu Ankara’da Yönetim Kurulu Toplantısı Yapılmıştır.

Toplantıya;

        Sayın Vedat KILIÇ, Sayın Ercan YÜREKLİ, Sayın Kemal ŞAHİN,  Sayın Cemal PALABIYIK, Sayın İsmail TATAR ve ÇEVSAN

Firması(Yön.Krl.Üyesi Kahraman AĞAOĞLU’nu temsilen) Yetkilisi olarak Sayın Tamer BİLGİNER katılmışlardır.

A)    2016-2018 Yılları Arası Dernek Yönetim Kurulu;

·         Dernek Başkanı Sayın Vedat KILIÇ,

·         Başkan Yardımcısı/Genel Sekreter Sayın Ercan YÜREKLİ,

·         Dernek Saymanı ve Yön.Klr.Üyesi Sayın Kemal ŞAHİN,

·         Dernek Yön.Krl.Üyesi Sayın Cemal PALABIYIK

·         Dernek Yön.Krl.Üyesi Sayın İsmail TATAR

·         Dernek Yön.Krl.Üyesi Sayın Kahraman AĞAOĞLU

·         Dernek Yön.Krl.Üyesi Sayın Kayhan URAL, olarak görev dağılımı yapılmıştır.

 

B)    Dernek İletişim Sorumlusu olarak Çiğdem TÜRKMEN’in işe alınmasına,

 

C)    Abdullah GÜLER’in Dernek Avukatı olarak görevlendirilmesine,

 

Ç)   Üyelikten İstifa etmek üzere Derneğimize Dilekçe ile başvuran;

BENLİ Geri Dönüşüm, ÖZMÜŞLER Geri Dönüşüm, SİMAT Geri Dönüşüm Firmlarının İstifa dilekçelerinin  kabul edilerek

Dernek Üyeliklerine son verilmesine,

 

D)    2016 Yılı Dernek Tahmini Mali Bütçesi Değerlendirilerek uygulanmasına karar verilerek toplantı bitirilmiştir.