Etkinlikler
Ambalaj Komisyonu

Ambalaj Komisyonu

24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Madde 36 uyarınca 20 Mayıs 2009 tarihinde 1. Ambalaj Komisyonu çalışmalarına başlamış ve farklı konularda çalışmak üzere 10 alt komisyon çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
 

20 Mayıs 2009 tarihinde, Çevre ve Orman Bakanlığı’nda gerçekleştirilen Ambalaj Komisyonu toplantısında, Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Ekrem Demircioğlu ‘4 Yılda Gelinen Nokta’ başlıklı bir sunum ile TÜDAM’ın sistemdeki sorun tespit ve çözüm önerilerini paylaşmıştır. Toplantı sonucunda farklı çalışma konularında alt komisyonlar oluşturulmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Alt Komisyonlar

  1. Piyasaya sürenlerin kayıt altına alınması
  2. Belediyelerin rolü, yükümlülükleri, ikili sözleşmelerin güçlendirilmesi
  3. Kaynakta ayrı toplamanın maliyetleri, üretici sorumluluğuna (PS) işlerlik kazandırmak, belgelendirme,  ekonomik araçlar
  4. Yetkilendirilmiş kuruluşun (YK) kriterleri ve fonksiyonu
  5. Ticari ambalaj atığı ile tüketici ambalaj atığının toplama sisteminin ayrılması
  6. Depozito uygulaması
  7. Taşıma amaçlı kullanılan alışveriş poşetlerinin kullanımının azaltılması
  8. Standartlar, ağır metal konsantrasyonu
  9. Eğitim ve bilgilendirme
  10. İşaretlemenin zorunluluğu

Tüdam’ın katıldığı diğer toplantılar yanında, başkanlığını yaptığı ‘Belediyelerin rolü, yükümlülükleri, ikili sözleşmelerin güçlendirilmesi’ alt komisyonunun 2. toplantısı TÜDAM dernek ofisinde gerçekleştirilmiştir.