Etkinlikler
Olağan Genel Kurul Duyurusu

TÜDAM DERNEĞİNİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

 

 

Sayın Üyemiz,

 

TÜDAM   DEĞERLENDİRİLEBİLİR   ATIK   MALZEMELER SANAYACİLERİ

olarak Derneğimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulunun 31.03.2021 tarihinde saat 10:00’da CP ANKARA OTEL Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2F(Ankamall yanı) Akköprü Yenimahalle/ANKARA Adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

 

İlk Toplantıda yeter sayısının sağlanamaması durumunda, İkinci toplantıda yeter sayısına bakılmaksızın 08.04.2021 tarihinde aynı saat ve aynı adreste tekrar ilan edilmesine gerek kalmaksızın yapılacaktır. Firma sahibi veya yetkilendirilmiş bir personelin yetkilendirme belgesi ile Genel Kurulumuza katılmasını.

 

Saygılarımızla,

 

 

TÜDAM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 GÜNDEM     :

 

  1. Açılış ve saygı duruşu,

 

  1. Divan heyetinin seçimi ve Divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,

 

  1. Yönetim Kurulu Başkanın Konuşması,

 

  1. 2019  Gelir Gider Tablolarının Görüşülmesi ve ibrası,

 

  1. 2020  Gelir Gider Tablolarının Görüşülmesi ve İbrası,

 

  1. 2021 Tahmini Bütçesinin Değerlendirilmesi,

 

  1. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporu görüşülmesi ve ibrası,

 

  1. Dilek ve Temenniler ,

 

  1. Yönetim ve Denetim kurulu Üyelikleri için Asil ve Yedek üyelerin seçimi,

 

  1. Kapanış.