Basında Biz

Tüm Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM), atık oluşumu ve israfın önlenmesi ile atıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik farkındalık çalışması başlattık. Düzenlediğimiz ’Sıfır Atık Çalıştayı ile kamuoyunun dikkatini bu konuya çekerek halkımızı bilgilendirmeye ve Bakanlığımızın hazırladığı Sıfır Atık Yönetmeliğine(Taslak) katkı sunarak devam ediyoruz. Geri dönüşüm sektöründe yaşanan sorunlar noktasında yaptığımız çalışmalarla TÜDAM Derneği olarak,Ülkemizin geleceği için “SIFIR ATIK” konusunda yoğunlaştık. Kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve sektör temsilcileriyle konuyu masaya yatırmak için harekete geçtik. TÜDAM Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Vedat Kılıç, konunun toplumun her kesimini ilgilendirdiğini dile getirmektedir. Sıfır atık yaklaşımının esas alınmasıyla bir çok avantajın sağlanabileceğini kaydeden Kılıç, şunları söyledi. “Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıplarının yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Ekonomimiz ve Çoçuklarımıza olan mirasımız, çevremiz göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır. Haliyle biz de TÜDAM olarak böylesine önemli bir konuyu Bakanlığımızın Değerli temsilcileri, sektörümüzün ilgili temsilcileri ve halkımızla masaya yatıracak ve neler yapabiliriz sorusuna cevap arayacağız.” Derneğimiz tarafından organize edilen bu çalıştayımızın ardından Sıfır Atık Yönetmeliği (taslağına) görüş oluşturulacak ve Raporumuzu en kısa sürede Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunacağımızı, Değerli Basın Mensuplarına ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.