Basında Biz

AKAT Platformu, dernekleşti…

AKAT Derneği, Türkiye’de çevre ve geri dönüşüm alanında, özellikle tüm atıkların kaynağında daha etkin toplanması konusunda ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor. AKAT Derneği, İstanbul’da Nisan ayı içinde gerçekleştirilecek bir basın toplantısında, bizzat Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından kamuoyuna duyurulacak. Basın toplantısında AKAT’ın kuruluş amacı ve hedefleri aktarılacak 
 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde, 2009 yılında, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde imzalanan “Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması İçin İşbirliği Protokolü” çerçevesinde; Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde oluşturulan Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Platformu (AKAT), dernekleşme çalışmalarını tamamladı.

Türkiye genelinde her türlü atığın kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak üzere, ülke çapında eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının daha etkili sürdürülebilmesi, atıkların kaynağında toplanması ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılmasına destek verilmesi; mevzuat revizyonu veya yenilenmesi gibi konularda da Bakanlığa öneride bulunulması amacıyla kurulan AKAT Platformu, çalışmalarını artık Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Derneği adıyla sürdürecek.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından lisans, yetki belgesi, izin veya faaliyetleri için uygun görüş verilen sivil toplum kuruluşlarından oluşan ve Recycling INDUSTRY Dergisi’nin de içinde yer aldığı AKAT Kurucu üyeleri, Ankara Gazi Park Otel Toplantı Salonu’nda bir araya gelerek, dernekleşme sürecini tamamladı.

AKAT iki ay önce Denizli’de gerçekleştirdiği toplantıda, aldığı dernekleşme kararı doğrultusunda, tüzük hazırlıklarına başlamıştı. Hazırlanan tüzük, Ankara’da geçen ay düzenlenen toplantıda kurucu üyelerin onayına sunuldu. Onay sürecinin ardından dernekleşme için resmi başvurular yapıldı ve yasal işlemler tamamlandı. Ankara’da gerçekleştirilen toplantıya, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Şahin başkanlık etti.

Toplantıya ayrıca, bakanlığı temsilen Mahir ERDEM, Enver KURGUN, Kemal KURUSAKIZ, M. Cem SUÇEKEN de hazır bulundu. Toplantıya ayrıca, Yakup TÜRKMEN ve Asuman GÖKGÖZ (TÜÇEV), Mustafa AKALP, Vahdettin GÖKÇE (TÜMAKÜDER), İbrahim ENGİN ve Oğuzhan KURTOĞLU (GEKSANDER), Ömer BENLİ ve Ekber ÇAVUŞOĞLU (TÜDAM), Türkay ÖZGÜR (RECYCLING INDUSTRY), Nagihan ÇAKIR (ALBİYOBİR), Ömer F. UÇMAN (TÜKÇEV), Erdoğan ŞAHİN, Bahadır ÜNSAL (LASDER), F. İnci KAVUŞTU (TAP), Cemil KILIÇ, Mustafa DURSUN (APAK) ve Murat KÖRÜK (ÇEVKO) katıldılar.

Toplantıda, AKAT Derneği’nin geçici Yönetim Kurulu da belirlendi. Geçici Yönetim Kurulu, Yakup TÜRKMEN (TUÇEV Müdürü), Mustafa AKALP (TÜMAKÜDER Yönetim Kurulu Başkanı), Tamer AFACAN (ALBİYOBİR), İbrahim Engin (GEKSANDER Yönetim Kurulu Başkanı) ve Ömer Benli’den (TÜDAM Başkan Yardımcısı) oluştu.

Toplantıda geçici Yönetim Kurulu’nun Nisan ayı içinde ilk toplantısını gerçekleştirmesi oybirliğiyle karara bağlandı Bu arada, toplantıda alınan karara göre, AKAT Derneği’nin basın ve kamuoyuna daha detaylı olarak tanıtılması amacıyla, Nisan ayı içinde, İstanbul’da Çevre ve Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Müsteşar Prof. Dr. Lütfi Akça’nın da katılacağı bir basın toplantısı gerçekleştirilecek.

AKAT Derneği Tüzüğü’nün 2’inci maddesinde, “AKAT Derneği, çevre ile ilgili her tür faaliyette bulunmak, atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak üzere ülke çapında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile pilot uygulamalar yapmak, bu alanda çalışmaların daha etkili sürdürülebilmesi için bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, bilimsel ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlamak ve destek vermek amacı ile kurulmuştur” denildi.