Basında Biz

Avrupa'da ne yapılıyorsa Şişli'de de yapılıyor

Şişli ve Hannover Belediyesi işbirliğiyle “AB Türkiye İlişkilerinde Yerel Yönetimler ve Atık Yönetimi Konferansı düzenlendi.

Hem Avrupa hem de Türkiye perspektifinden gelecekte AB Türkiye ilişkilerinin nelerin beklediği “Avrupa Birliği ve Türkiye: konulu 24 Eylül 2005 tarihinde AB merkezi tarafından düzenlenen konferansta ele alınmıştı. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün ev sahipliğinde gerçekleşen bu konferans sonrasında yapılacak çalışmalara önemli ışık tuttu. Entegre Atık Yönetimi’ne Avrupa Yaklaşımı Projesi kapsamında pek çok çalışma gerekleştiren Şişli Belediyesi son olarak 23–24 Ekim 2009 tarihleri arasında İstanbul Dedeman Otel’de “AB Türkiye İlişkilerinde Yerel Yönetimler ve Atık Yönetimi Uluslararası Konferansını başarıyla gerçekleştirdi. İki gün konferansa aralarında Danimarka, Portekiz, Almanya, Belçika ve İsveç gibi Avrupa Birliği’nden yine AB aday ülke statüsünde bulunan Hırvatistan’dan temsilcilerin bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Türkiye’den de ilgili kamu ve kurumların katılımının da yoğun olduğu konferansı yaklaşık200’ün üzerinde kişi takip etti. Sürdürülebilir şehircilik anlayışının bir parçası olarak entegre atık yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli işbirliklerinin altyapı ve stratejilerin tartışıldığı konferansta yenilikçi ve uygulamalarda gündeme taşındı. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yaptığı konuşmada Hannover Belediyesi’yle gerçekleştirdikleri çalışmaların son derece faydalı sonuçlarını ve yeni uygulamalara ufuk açan kazanımlarını elde ettiklerini ifade ederek: “Proje kapsamında belediyemiz personeline yönelik eğitimlerin yanı sıra, proje ortağımız Hannover Belediyesi’ne teknik bir gezi düzenleyerek Türkiye’de ilk kez uygulanan Coğrafi Bilgi Sistemi destekli atık yönetim destek mekanizmasını geliştirdik. Projeyi 18 ay gibi kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Bu konuyla ilgili kamuoyunda farkındalık yaratmak için Şişli ilçesinde13 okulda, 57 oturumda 3000’den fazla öğrenciye özel olarak hazırlanan kitapçıklar ile bilgilendirme çalışmaları yaptık.” dedi. Konferansa Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Günay Kocasoy, Avrupa Çevre Ajansı’ndan Pınar Erol, Hannover Belediye Başkan Yardımcısı Axel Priebs, Türk ve Alman Çevre Bakanlıkları Eşleştirme Projesi Danışmanlarından Dr. Gunnar Benter, TÜDAM Başkanı Ekrem Demircioğlu ve MBB Birliği Çevre Direktörü Aynur Acar gibi isimler katkı sağladı. Konferansta kent deneyimlerin paylaşılması tam üyelik süresince yerel yönetimler için fırsatlar ve tehditler gibi konular ele alındı ve katı atık yönetimi konusunda AB Müktesebatı’nın özellikle uygulamalarda karşılaşılacak pozisyonlara karşı yerel yönetimlerin nasıl bir yöntem izleyebilecekleri tartışıldı. İki gün boyunca katılımcıların ve sivil toplum kuruluşlarından izleyicilerin hazır bulunduğu konferansta Pamukkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nuri Ağdağ, Gazi Üniversitesi’nden Sevcan Güleç’te gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bilgi aktardılar. Daha iyi çevre koruma için örnekler ve yeni yaklaşımlar konferansın en ilgi çekici oturumlarından biriydi. Şişli Belediyesi’nin gerçekleştirdiği proje ve projeye bağlı tüm çalışmalar Türkiye’de diğer yerel yönetimlere örnek teşkil edecek niteliği taşıması özelliğiyle önemli bir kazanım olarak değerlendirildi. Konferansın son gününde iki gün boyunca yapılan sunumların ve tartışmaların özetlenmesinden sonra oturum başkanları birer kapanış konuşması yaptı. Konferansta yapılan sunumlarla ilgili detaylı haber çalışmalarını Recycling INDUSTRY Dergisi’nin gelecek sayılarında okuyabilirsiniz.