Basında Biz

BIR Amsterdam 2009 toplantısına TÜDAM da iştirak etti

BIR toplantıları yeni iş ve pazar fırsatları geliştirmek, uluslararası ticari düzenlemelerden daha hızlı haberdar olmak, dünya pazarının nabzını tutabilmek, uluslararası kurumlarla etkileşim içinde olmak ve ayrıca uluslararası ticaret federasyonunun bir parçası olarak karar alma süreçlerinde doğrudan etkili olabilmek gibi fırsatları sunması nedeni ile uluslararası bir cazibe merkezi olarak kendisini göstermektedir.

1948 yılında uluslararası ikincil hammadde ticaretinin aksamaması için Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) devletlerinin birleşmesiyle, temelleri atılan BIR (Bureau of International Recycling); bugün 70 ülkede 800’den fazla firma ve ulusal federasyon üyesiyle, güçlü bir uluslararası geri dönüşüm federasyonudur. BIR sonbahar toplantısı 25–27 Ekim tarihleri arasında 57 farklı ülkeden 1000’in üzerinde katılımcı ile BIR’ın temellerinin atıldığı Amsterdam kentinde gerçekleştirildi. Mali ve ekonomik krizin farklı ikincil hammadde piyasaları üzerindeki etkileri, farklı hammaddelere ilişkin toplantılarda dünyanın farklı ülkelerinden katılan uzmanlar tarafından yorumlandı, tartışıldı ve gelecek dönemlere ait ikincil hammadde piyasalarına ilişkin projeksiyonlar paylaşıldı. Krizin de, fırsatların da paylaşıldığı Küresel Dünya ekonomisinde, içinde bulunduğumuz büyük fotoğrafın görülmesini sağlayan bu toplantıya TÜDAM da iştirak etti.

BIR toplantıları Yeni iş ve pazar fırsatları geliştirmek, uluslararası ticari düzenlemelerden daha hızlı haberdar olmak, dünya pazarının nabzını tutabilmek, uluslararası kurumlarla etkileşim içinde olmak ve ayrıca uluslararası ticaret federasyonunun bir parçası olarak karar alma süreçlerinde doğrudan etkili olabilmek gibi fırsatları sunması nedeni ile uluslararası bir cazibe merkezi olarak kendisini göstermektedir.

Her yıl bahar ve güz dönemlerinde, değişik ülkelerde gerçekleştirilen uluslararası toplantılarda, BIR, üyelerine birlikte iş yapma, pazardaki en son gelişmeleri takip etme, mevcut olan en iyi geri dönüşüm teknolojilerini tanıma ve uluslararası hukuki gelişmelerle ilgili bilgilenme fırsatlarını sunmaktadır.

Hammadde cinsine göre ayrılmış demir & çelik, demir içermeyen metaller, kağıt, tekstil, araba lastiği ve plastik komiteleri BIR Genel Sekreterliği ile yakın bir iş birliği içinde çalışmaktadır.

25–27 Ekim tarihlerinde Amsterdam’da yapılan son toplantıda; Demir içeren metaller konusunda; Çelik dağıtımı açısından, krizin artık geride kalıp kalmadığına ilişkin sunum ve değerlendirmeler yapıldı. Demir içermeyen metaller toplantısından, metal piyasası uzmanları, mali destek programlarının metal piyasalarını nasıl desteklediği ve Avrupa’da alüminyum geri dönüşümünün mevcut ve gelecekteki tehditleri üzerine eğildiler. Kağıt Toplantısında, uzmanlar dünyadaki ekonomik darboğazın tırmanışıyla dünya geri dönüşen kağıt piyasasının arz ve talep dengesinin değişmesi, lojistik sektörünün uluslararası kağıt piyasası açısından önemi ve geri dönüşen kağıt endüstrisinin stratejik ortak olarak ele alınması üzerinde konuşmalar gerçekleştirildi. Paslanmaz çelik ve özel alaşımlar toplantısında, Uluslararası Krom Geliştirme Birliği (ICDA) hakkında ve sektöre ilişkin bilgilendirme yapıldı. Plastik toplantısında, uzmanlar Hollanda’da hurda otomobil ve plastik malzemenin geri dönüşüm süreçleri ve geri dönüşüm sektöründe çalışanların temel yetkinliğinin değişen piyasa koşulları ve ekonomik yapıya kolay uyum sağlayabilmesi olduğuna dair bilgi ve görüşlerini ilettiler.

Geri dönüşümün öneminin uluslararası medyada da farkına varılmasını sağlayarak dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için büyük önem arz eden; Kuzey Pasifikte okyanusta biriken çoğunluğu plastikten oluşan çöplerin temizlenmesi, geri dönüştürülmesini kapsayan, BIR’ın da destekçisi olduğu bir uluslararası sosyal sorumluluk projesi olan Kaisei Projesi tanıtıldı.

TÜDAM’ın da üyesi olduğu ve uluslararası geri dönüşüm sektörüne açılan bir kapı olan BIR’ın bir sonraki toplantısı tüm bu fırsatlarla birlikte sadece BIR üyelerine açık olan bu toplantılar 30 Mayıs – 2 Haziran2010’da dört gün süre ile İstanbul Swiss Otel’de gerçekleştirilecektir.