Basında Biz

TÜDAM sağlıklı bir yönetmelik için uğraşıyor

TÜDAM’ın İstanbul’da gerçekleştirdiği Genel Toplantı’da da, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yayınlanan AAKY Taslağı, tüm yönleriyle masaya yatırıldı.
 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin yenilenmesi amacıyla geçen yıl başlatılan taslak yönetmelikte son nokta bir türlü konulamıyor. Ambalaj Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalarda ortak mutabakat bir türlü sağlanamadığı için belirli noktalarda yenilikler getirmesine karşın taslak yönetmelik özellikle ilgili sektör firmaları ile kuruluşlarını tatmin etmiyor. Çevre Bakanlığı ile sektörün ilgili firma ve kuruluşlarını karşı karşıya getiren yeni yönetmelik taslağı, Ankara’da Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Çalıştay’da ele alındı. Bu noktada, Avrupa Birliği raportörleri de devreye girerek, başta TÜDAM (Türkiye Dönüşebilen Ambalaj Malzemeleri Toplayıcı ve Ayırıcıları Derneği) olmak üzere sektörün ilgili muhataplarının kaygı ve beklentilerinden yana görüşler ortaya koydu.

AB raportörleri hazırladıkları ve sektör tarafından memnuniyetle karşılanan raporu, Ankara’daki Çalıştay’da detaylarıyla gözler önüne serdi. AB Raportörü Eva Röben, Çalıştay’da ‘Ambalaj Atıklarını Önleme ve Yönetim Planları’, ‘Paydaşlar Arasındaki Sözleşmeler’ ve ‘Fayda-Maliyet Analizi’ gibi başlıklarda sunumlar gerçekleştirdi. AB uzmanlarının hazırladığı raporda, özellikle bazı yetkilendirilmiş kuruluşlardaki ‘tekelci’ anlayışa yönelik eleştiriler öne çıktı.

‘TAT’cıydık, ‘AT’çı olduk!

Bu arada, söz konusu yönetmelik taslağında, özellikle çöpün içinde toplanamayan ambalajların daha verimli biçimde değerlendirilmesinin ‘ortak amaç’ olarak hissettirilmesini hedefleyen TÜDAM’ın İstanbul’da gerçekleştirdiği Genel Toplantı’da da 9 Ağustos2010 tarihinde, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın resmi web sitesinde yayınlanan AAKY Taslağı, tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Toplantıya katılan TÜDAM üyeleri yönetmelik taslağıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Taslağın madde madde tartışıldığı toplantıda özellikle ‘belgelendirme’ konusu öne çıktı. Toplantıda yönetmelikte yer verilen bazı maddeler nedeniyle ‘TAT’çı niteliğindeki firmaların ‘AT’çı bir kimliğe dönüşeceği ortak kaygı olarak dile getirildi. Toplantıda ayrıca belediyeler ile sözleşme yapan firmaların yaşadıkları sorunlar ve uğradıkları mağduriyetler de ele alındı. Buna örnek olarak, Denizli’deki Tataroğlu Kağıtçılık firmasının Çevre ve Orman Bakanlığı’na karşı açtığı ve kazandığı davaya rağmen, belediyeyle yeniden sözleşme yapamaması örnek olarak gösterildi.

Bugünkü yönetmelikte bütün riskler bize veriliyor

TÜDAM Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demircioğlu, bu yüzden firmaların ‘ortak görüş’ ‘ortak ses’ ve ‘ortak tavır’ ortaya koymaları gerektiğini vurguladı. Demircioğlu, söz konusu yönetmelik taslağına da bu kaygıları ışığında bakmak gerektiğini, esas hedefin ‘ortak çıkarları korumak’ olması gerektiğini söyledi. Demircioğlu ayrıca, “Yaşadığımız sorunlar, arz-talep dengesinin tersliğinden ve kayıt dışılıktan kaynaklanıyor. Onun için hedef eğer, ambalaj atığının yeteri miktarda ekonomiye kazandırılmasıysa, çözüm, bu atıkların gerçek anlamda toplanmasını sağlayacak tedbirleri almaktır. Toplanamayan ambalaj atıkları çevreye yayılıyor ve çöp olarak gidiyor” dedi.

Evsel ve sanayi atıkları birbirinden ayrılmalı

Toplantıda konuşan TÜDAM Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Kılıç ise “Biz bakanlığın geriye dönüşle ilgili bir işlem yapmasını kabul etmiyoruz. Yönetmelikte bir değişiklik yapılacaksa, bizim önerimiz şu; biz evsel ve sanayi atıklarının birbirinden ayrılmasından yanayız. Çünkü sanayi atıklarının belediyenin hegomanyasında, sisteminde olmasını istemiyoruz. Sanayi atıklarının üzerinde herhangi bir siyasi erkin olmasını istemiyoruz. Bunların serbest piyasa ekonomisi içinde, TAT’lar (Toplama-Ayırma Tesisleri) tarafından satılabilecek bir konumda olmasını istiyoruz. Çünkü siyasi gücü olan firmalar, sanayi atıklarını bedelsiz bir biçimde toplayabilir. Bu durum, sektör temsilcilerinin bu pastadan pay alması nı engeller. Sanayi atıkları ticari olsun istiyoruz” dedi.