Basında Biz

Geri dönüşüm ekipmanlarına standart geliyor

Çevre ve Orman Bakanlığı, onaylı planı bulunan belediyelerin ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplama çalışmalarında kullandıkları ekipmanların ve yöntemlerin birbirinden farklı olması nedeniyle istenilen verimin elde edilemediğini belirledi.

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Şahin imzasıyla, Dönüşebilen Ambalaj Malzemeleri Toplayıcı ve Ayırıcıları Derneği’ne (TÜDAM) gönderilen yazıda, şöyle denildi:

“Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 2. fıkrasına göre, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama sorumluluğu belediyelere verilmiştir. Belediyeler, ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplama çalışmalarını bu planlara göre yürütmektedirler.

Ambalaj atığı yönetim planında da kullanılacak ekipmanlar, araçlar ve yöntemlerin belirtilmesi istenmektedir. Şu ana kadar onaylı planı bulunan yaklaşık 220 belediyenin ayrı toplama çalışmalarında ekipmanları ve yöntemleri değerlendirdiğimizde, farklı farklı uygulamaların olduğunu, değişik ekipmanların kullanıldığını, çalışmalarda bir veri elde edilemediğini ve bir bütünlüğün bulunmadığını görmekteyiz. Bu doğrultuda, etkili ve verimli bir ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama çalışmalarının yürütülebilmesi için ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması esnasında AB ülkeleri ve ülkemizde kullanılan ambalaj atığı biriktirme ekipmanları ve toplama araçları ile ilgili olarak; yerleştirme kriterleri, standartları, hacimleri, mülkiyetleri, ekipman bedelinin kime ait olduğu, kişi başına düşen ekipman sayısı atık üreticisinin ekipmana olan uzaklığı gibi bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.”

Yazıda ayrıca, belediyeler ile görüşüldükten sonra söz konusu bilgilerin bakanlığa bildirilmesi istendi.