Basında Biz

Eskişehir’de Ambalaj Atıkları Yönetimi ve Uygulamaları...

4 Mart 2010’da Eskişehir’de ambalaj atıkları yönetimi ve uygulamaları konulu seminer düzenlendi. Seminer Çevre ve Orman Bakanlığı ile Taiex’in iş birliğinde yapıldı.

4 Mart 2010’da Eskişehir’de, Valiliğin, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ve TAIEX’in koordinasyonunda gerçekleştirilen ‘Ambalaj Atıkları Yönetimi Mevzuat ve Uygulamaları’ konulu seminer düzenlendi. Seminerde Eskişehir ilinde gerçekleştirilen çalışmalar ve uygulamada sorunlar ele alındı. Bölgesel eğitim çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde amaçlanan geniş bölgesel ve yerel katılım hedefine ulaşıldı. Halen ülkemizde 26 ilde Çevre ve Orman Müdürlüğü’nde birer bölgesel odak noktası ve birer çevre RTP Uzmanı bulunmaktadır. Seminerin organizasyonunu ve başkanlığını üstlenen RTY Uzmanı Biyolog Dr. Gülnür Gençlerabeş TAIEX’in yapısına ve çalışmalarına ilişkin yaptığı sunumda dinleyenlere bilgi aktardı. Seminere TÜDAM hazırladığı sunumla katkı sağlarken Eskişehir İl Çevre Orman Müdürlüğü Şube Müdürü İhsan Yüksel’de Ambalaj Atıklarının Kontrolü ve Uygulamada Yaşanan Sıkıntıları içeren çalışmasını dinleyicilerle paylaştı. 

TÜDAM adına sunum yapan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Benli sunumunda TÜDAM’ın çalışmalarına ve mevcut sorunların çözümüne ilişkin değerlendirmelerini içeren bilgiler verdi. Ömer Benli 2005 yılı öncesinde endüstriyel nitelikli ambalaj atıkları bir yana bırakıldığında teknik olarak bir ambalaj atığı toplama ayırma sisteminin varlığından söz etmenin mümkün olmadığını ifade ederek yönetmelikle birlikte sistem oluşturulduğunu ve bu sistemin amacının “Kaynağına bakılmaksızın tüketim sonucu oluşan tüm ambalaj atıklarının ayrı toplanılması düzenli depolama tesislerinden azami istifade edilmesi ve ekonomiye katkıda bulunmasının sağlanması” olduğunu hatırlattı. Maliyetlerin ilgili taraflarca karşılanmamasından kaynaklanan sorunlara da değinen Ömer Benli TÜDAM olarak görüşlerini kanun ve yönetmelikte yazıldığı gibi gerekli harcamaların karşılanması yönünde olduğunu söyledi. Seminerde sunum yapan Çevre Yönetimi Şube Müdürü İhsan Yüksel ise uygulamada yaşanan sıkıntılara vurgu yaparak geri kazanım oranları arasındaki dengesizliğe ve ambalaj atıklarının belediyenin toplama sistemine dahil edilmemesinin yol açtığı sorunlara dikkat çekti. Kayıt altına almanın önemine de vurgu yapan İhsan Yüksel Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bu noktada sorumluluk düştüğünü vurgulayarak ambalaj atığı yönetim planı onaylanmış bölgelerde çalışan TAT’lara karşı bu durumun haksız rekabete neden olduğunu da söyledi. Beklentilerin üstünde evsel kaynaklı ambalaj atığı toplanamamıştır diyen İhsan Yüksel, sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu bölgede toplanan ambalaj atığı miktarının %95’e ulaştığını ancak evsel kaynaklı miktarın ancak %5 oranında kaldığını belirtti. Toplam TAT sayısının 171 olduğunu ancak 98’inin 7 ilde faaliyet gösterdiğini bununda beraberinde dengesiz dağılımı ortaya çıkardığını söyledi. İhsan Yüksel: “AB Direktifi’nden uzaklaşmış ve yeni hukuki ihtilaflara boğulmuş bir sistemi kaynağında toplamayı daha da çıkmaz bir hale sokacaktır” dedi.