Basında Biz

TÜDAM Olağan Genel Kurulu Yapıldı

TÜDAM, yaptığı tüm çalışmalarda çok sesliliğe yer vererek, farklı fikirlerin dile getirilebildiği bir bütünlük içinde 
 

Türkiye’de ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplama çalışmaları hızını kesmeden devam ediyor. Türkiye Dönüşebilen Ambalaj Malzemeleri Toplayıcı ve Ayırıcıları Derneği (TÜDAM) sektörün önde gelen firmalarının buluştuğu en önemli yapı olarak öne çıkıyor. Tüdam’ı meydana getiren üyelerin 2008 yılı içinde evsel ve endüstriyel kaynaklı topladığı ambalaj atığı miktarının 650 bin ton civarında olduğu dikkate alındığında dernek sektörün en önemli doğal temsilcisi olarak öne çıkmaktadır. Olağan Genel Kurul’da yeni Yönetim Kurulu seçimi demokratik bir platformda oy çokluğuna göre belirlendi. Divan Başkanlığı’nı Nüzhet Cafer Yeşilkaya’nın yürüttüğü Olağan Genel Kurul’da 2010 yılında yapılması düşünülen olası çalışmalar üzerinde de görüşler ortaya kondu.

30 Ocak 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da derneğin 2009 yılı faaliyet ve mali raporu üyelere sunuldu. Derneğin 2009 yılı faaliyet ve mali raporunda şu bilgilere yer verildi: “REW 2009 Fuarına TÜDAM aktif olarak iştirak etti.

Bakanlık, Yetkilendirilmiş Kuruluş, İzgep, Belediye ve TÜDAM temsilcilerinin katılımı ile ‘Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği’nde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu bir seminer düzenlendi. Yaklaşık130 konuğun katılımı ile gerçekleştirilen bu etkinlik katılımcılar tarafından ilgi ile karşılandı. TÜDAM Akat Protokolü’ne katıldı. 20 Mayıs 2009’da ilk kez toplanan 1. Ambalaj Komisyonu’na TÜDAM da davet edildi. Gerçekleştirilen bu toplantıda 10 adet Alt Komisyonun kurulmasına karar verildi.

Farklı konu başlıklarında toplanan10 Alt komisyonun, 8 tanesine TÜDAM aktif olarak iştirak etti. Belediyelerin rolü yükümlülükleri ve ikili sözleşmelerin güçlendirilmesi Alt Komisyonu’nda da TÜDAM Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Kılıç başkanlık görevini üstlendi.

Haziran-Kasım 2009 alt komisyon toplantılarında yönetmeliğin tüm Türkiye’de işlerlik kazanabilmesi, Piyasaya Süreninden Toplama Ayırma Tesisine ‘Kirleten Öder’ prensibi doğrultusunda tüm paydaşların, kayıt altında, denetim ve gözetim mekanizmasının sağlandığı sürdürülebilir bir yapıda çalışabilmelerine olanak sağlayacak çözüm önerileri üretildi ve paylaşıldı.

Aşağıda bulunan 3 komisyon’da TÜDAM aktif olarak katılmaya devam edecek.

1.Standartlar ve Ağır Metal Konsantrasyonları,

2.Piyasaya Sürenlerin Kayıt Altına Alınması,

3.Eğitim ve Bilinçlendirme

70 ülkede 800’den fazla firma ve ulusal federasyon üyesiyle, güçlü bir uluslararası geri dönüşüm federasyonu olan BIR sonbahar toplantısı 25-27 Ekim tarihleri arasında 57 farklı ülkeden1000’in üzerinde katılımcı ile BIR’ın temellerinin atıldığı Amsterdam kentinde gerçekleştirildi. Bir sonraki toplantı 30 Mayıs–2 Haziran 2010’da dört gün süre ile ‹stanbul Swiss Otel’de gerçekleştirilecektir.

Recycling INDUSTRY’nin Ana Sponsor olduğu, Çevre Koleji Anaokulları Arası 2. Geri Dönüşüm Etkinliği’nde TÜDAM minik çevrecilere sunulan ödüllerin sponsoru oldu. TÜDAM adına Yönetim Kurulu üyeleri sponsorluk bedelini karşıladılar. Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demircioğlu tarafından'' KAYNAĞINDA AYRI TOPLAMANIN KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLARA KAZANDIRILMASININ ÇEVRE, SAĞLIK VE EKONOMİ AÇISINDAN ÖNEMİ'' başlıklı sunum yapıldı. 24-Mayıs-2009

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘AB-Türkiye İlişkilerinde Yerel Yönetimler ve Atık Yönetimi Konferansı’nda Ekrem Demircioğlu tarafından AMBALAJ ATIKLARI KONTROLÜ YÖ NETMELİĞİ VE UYGULAMALARI’ başlıklı bir sunum yapıldı.”

RAKAMLARLA TÜDAM: 2009 yılı başında 18 üyesi bulunan TÜDAM’ın; 2009 yılı içinde Dernek üye sayısı iki katını aştı. 37’si lisanslı firma; 3’ü sempati üyesi olmak üzere TÜDAM’ın toplam 40 üyesi bulunmaktadır.