Basında Biz

Birinci Ambalaj Komisyonu Toplandı

Toplantıya üye sayısı hızla artan ve son dönemde gerçekleştirdiği aktivitelerle öne çıkan TAT ve GDT lisansına sahip firmaların iştiraki ile kurulmuş olan Dönüşebilen Ambalaj Malzemeleri Toplayıcı ve Ayırıcıları Derneği TÜDAM’da katıldı.

20 Mayıs 2009 Tarihi’nde Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 22. katındaki Çok Amaçlı Toplantı  Salonu’nda 1. Ambalaj Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Çevre ve Orman Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı Sedat Kadıoğlu’nun yaptığı açılış konuşmasından sonra Ambalaj Atıkları Şube Müdürü Emine  Aydınoğlu; “Dört yıllık uygulamanın değerlendirilmesi, komisyonda ele alınması gereken konulara ait öneriler” konulu sunum gerçekleştirdi. Daha sonra ÇEVKO’nun 4 yıllık faaliyetleri ve ÇEVKO’nun önerileri, ÇEVKO Genel Müdürü Mete İmer tarafından dile getirildi. İstanbul’da ambalaj atığı yönetiminde  4 yıllık süreçte gelinen nokta konusunda İSTAÇ A.Ş. sunumunu ve konu hakkındaki önerilerini sundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden sonra sektörün en önemli derneği TÜDAM’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demircioğlu, dört yıllık süreçte toplama ayırma tesislerinin rolünü değerlendirdi ve konuya ilişkin üzerinde çalışılmış detaylı öneriler getirdi. Birinci Ambalaj Komisyonu Toplantısı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 4 yıllık uygulamaların değerlendirilmesi amacı ile toplantıya, 43 kurum/kuruluşun 75 uzman ve yöneticilerinin katılımı sağlandı. Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU başkanlığında yapılan toplantı da bir konuşma yapan Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU, Ambalaj Komisyonu’nun toplanma amacını, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin dört yıllık uygulamasını ve yönetmeliğin etkin uygulanmasında rol alan kurum ve kuruluşların yapmış olduğu işbirliğini genel hatlarıyla anlattı.

Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği’nin uygulaması, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri konusunda tüm kurum ve kuruluşların görüşleri alındıktan sonra gündem doğrultusunda alt çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verildi.

Alt Çalışma Grupları

1- Piyasaya Sürenlerin Kayıt Altına Alınması 

2- Belediyelerin Rolü, Yükümlülükleri, İkili Sözleşmelerin Güçlendirilmesi

3- Kaynakta Ayrı Toplamanın Maliyetleri, Üretici Sorumluluğuna İşlerlik Kazandırmak, Belgelendirme, Ekonomik Araçlar

4- Yetkiledirilmiş Kuruluşun (YK) Kriterleri, fonksiyonu

5- Sanayi Kaynaklı Ambalaj Atığı İle Konut Kaynaklı Ambalaj Atığının Toplama Sisteminin Ayrılması

6- Depozito Uygulaması

7- Poşet Kullanımının Azaltılması

8- Standartlar, Ağır Metal Konsantrasyonu

9- Eğitim

10- İşaretlemenin Zorunluluğu

Toplantı sonucunda yukarıda belirtilen konularda çalışma alt gruplarının oluşturulması ve bu alt grupların ayrı ayrı çalışmasına karar verildi.

Öte yandan, TÜDAM Başkanı Ekrem Demircioğlu 1. Ambalaj Atığı Toplantısı’nda gerçekleştirdiği sunumda 4 yıllık süreçte yaşanan sorunlara vurgu yaptı ve Dönüşebilen Ambalaj Malzemeleri Toplayıcı ve Ayırıcı Derneği (TÜDAM) olarak çözüm önerilerini anlattı.  Yönetmelik öncesi ambalaj atıklarının toplanmasının sokak toplayıcıları vasıtasıyla ve özellikle depone sahalarında vahşi toplama yöntemiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Ekrem Demircioğlu, konuşmasının başında TÜDAM’ın yapılanmasına ve çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Lisanslı toplama-ayırma tesisleri ve geri dönüşüm tesislerinin bir araya gelmesiyle sektöre kurumsal bir kimlik kazandırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak ve sürdürülebilir bir sistemin oluşumunda rol almak amacıyla 2007’de kurulmuş olan TÜDAM’ın sektörde yeni bir heyecan yarattığını, ortak bir platform ve firmaların buluşma noktası olduğunu ifade eden Demircioğlu, 2008 yılında TÜDAM üyesi 35 lisanslı firmanın toplamış olduğu toplam ambalaj atığı miktarının 650 bin ton olduğunu söyledi. Bu sonuçlara bakıldığında TÜDAM’ın sektörün doğal temsilcisi olduğunu vurgulayan Demircioğlu, sunumunun bundan sonraki bölümünde yönetmelik öncesi ve sonrası toplama ve ayırma sistemlerini örneklendirmeleriyle detaylı bir şekilde kıyasladı. Yönetmelik sonrası 4 yıllık süreçte toplama ve ayırma sistemlerinde ciddi gelişmeler kaydedildiğini vurgulayan Ekrem Demircioğlu:“Böylelikle öncelikle iştigal konusu yalnızca ambalaj atıkları olan toplama ayırma tesisleri oluşturularak sürdürülebilir ve denetlenebilir bir sistemin ilk adımı atılmıştır” dedi. Yönetmelik sonrası bakanlık tarafından 27 ilde 58’i geçici çalışma izinli olmak üzere toplam 150 firmaya toplama ayırma tesisi lisansı verildiğini hatırlatan Demircioğlu, bu süreçte ambalaj atıklarının düzenli bir şekilde toplanmaya başlandığını söyledi. Oluşturulan sistemin yeni istihdam sahaları açılmasını ve denetlenebilen bir sistemin oluşmasını sağlamıştır, diyen Ekrem Demircioğlu, “Envanterin ortaya çıkarılmasında da ciddi yol alınmıştır” dedi. 4 yıllık süreçte yaşanan sorunlara da değinen TÜDAM Başkanı, konuya ilişkin şunları söyledi: “Türkiye’de gerek evsel gerek endüstriyel kaynaklı ambalaj atıklarının sağlıklı bir şekilde toplanılanabilmesi ve toplama sisteminin sürdürülebilir olması için denetim eksikliğinden, maliyetlerin ilgili tarafarca karşılananmamasından ve yerel siyesi otoritelerden kaynaklanan sorunların üzerine mutlaka gidilmesi gerekir.” Sistemin daha iyi işlemesi için öneriler de getiren Ekrem Demircioğlu: “Özellikle konteynır toplama sistemine geçilmesi gerektiğini, TAT lisanslı firmaların araçlarına saat kısıtlaması getirilmemesi gerektiğini vurguladı. Yönetmelik revizyonuna ilişkin önerilerini de dile getiren Ekrem Demircioğlu özellikle piyasaya sürenlerin sorumluluklarını YK’ya devretmesinin son derece olağan olduğunu ancak YK’nın sadece piyasaya sürenler tarafından kurulmasının ve yönetilmesinin yanlış olduğunu söyledi. “Masraşarı karşılamak zorunda olanların ödenecek meblaları da tespit etmeleri sistemin tıkanmasına neden olmaktadır.”diyen Demircioğlu, AB’de pek çok ülkede yetkilendirilmiş kuruluşların TAT’ları finansman açısından yeterince desteklediğini, benzer çalışmaların Türkiye’de de olması gerektiğini önemle vurguladı. Demircioğlu, denetim mekanizmasının da iyi işlemesi gerektiğini sözlerine ekledi.