Basında Biz
Türkiye'de Kirleten Öder Modeli İşlemiyor

Tüdam yeni üyelerele birlikte hızla büyüyor ve güçleniyor.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, 30.07.2004 tarihinde yayınlanan Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği gereği, lisans almış firmaların bilgi ve birikimlerini paylaşacak bir platform oluşturmak amacı ile kurdukları TÜDAM’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demircioğlu, 5. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı’nda sektörü, Fuar Gazetesi’ne değerlendirdi. 

  Herkese kapımız açık

Demircioğlu, “Sektörün gelişmesini öğrenebilecek, öğretebilecek bir platform oluşturalım istedik. Bu sektörü kucaklasın istedik. Dernek, ülke ekonomisi açısından büyük önem arz eden, ambalaj atıklarının belli bir sistem içinden kaynağından ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması konularında teknik ve idari altyapının geliştirilmesini sağlayarak, ihtiyaç duyulan toplumsal bilinç ve yasal altyapının oluşturulmasını destekleyecek tanıtım, yatırım, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini yapmak, yaptırmak ve yaymak amacı ile kuruldu.10 firma bir araya gelerek kurduk. Daha sonra tüm lisans almış firmalara yazılar yazarak, davetler göndererek, platformu geliştirmeye çalıştık. Şu anda 41 üyemiz bulunuyor. Ancak bu 41 tane olan üye, Türkiye’deki ambalaj atığı miktarının yüzde 70’ini toplayan şirketlerden oluşuyor. Biz bununla da yetinmiyoruz, çok sesli bir platform olsun, herkes birbirinden bir şeyler öğrensin istiyoruz. Herkese kapımız açık. Derneğimizin bir buluşma noktası olmasını istiyoruz” dedi. “Kağıtla ilgili Türkiye’de çıkan ambalaj atıklarının yüzde 65’i kağıttır. Kağıdın toplanan kısmı 1 milyon 800 bin ton. Türkiye’de bu miktarın 2.5 milyon tondan aşağı olmadığını düşünüyoruz” diyen TÜDAM Başkanı Ekrem Demircioğlu, “TÜDAM artık Türkiye’yi, uluslararası alanda temsil eder konuma geldi. Uluslararası Geri Dönüşüm Birliğinin de üyesi olduk. Uluslararası Geri Dönüşüm Federasyonu, yılda iki kez toplantılar yapar. 2010 yılı Mayıs ayında bu toplantılarından en büyüğünü, İstanbul’da yapacak ve dünyanın birçok ülkesinden, bin 500’e yakın geri dönüşümle ilgili işadamı ve uzman, burada sektörü tartışacak. Bunlar, dünyada geri dönüşüm sektörünün en büyükleri olacak. Bu şunu gösteriyor; gelişmekte olan Türkiye, bir fırsatlar ülkesi olarak görülüyor. Fuara baktığımız zaman, uluslararası alanda faaliyet gösteren firmaları görebiliyoruz.  Bu pazarlamanın yanı sıra, gelişmekte olan Türkiye’nin gücünü gösteriyor” diye konuştu. 

Çocuklarımıza eğitimi vermemiz gerekiyor 

Geri dönüşüm sektöründe Türkiye dünyanın çok gerisinde diyen Ekrem Demircioğlu, “Geri dönüşüm eğitim ve bilinç işidir.  Anaokulundan başlayarak, çocukları eğitmemiz gerekiyor.  Çocuklarımız çevreyi, geri dönüşümü temelden almaları gerekir. Teknoloji hızla gelişiyor. Bunun getirdiği nimet kadar, külfetinde var olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bu da geri dönüşüm endüstrisinin gelişmesi ile olur. Geri dönüşüm sektörünün temeli, sokak kağıt toplayıcılarıdır” dedi.