Basında Biz

Tüdam, Sektöründe Öncü Olmayı Hedefliyor

Yaşanan sıkıntıların azaltabilmek, çözüm yollarına birlikte ulaşabilmek için tüm lisanslı Toplama Ayırma ve Geri Dönüşüm tesislerini TÜDAM çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz. 

Lisanslı Toplama-Ayırma Tesisleri ve Geri Dönüşüm Tesislerinin bir araya gelmesiyle, sektöre kurumsal bir kimlik kazandırmak, ülke genelinde oluşan evsel ve endüstriyel nitelikteki ambalaj atıklarının sağlıklı ve sürdürülebilir bir sistemde kontrol altına almak, ülkemizin çevre ve ekonomisine katkı sağlamak amacıyla, 2007 yılında İstanbul’da kurulan TÜDAM, Toplama Ayırma ve Geri Dönüşüm alanında faaliyet gösteren lisanslı tüm firmaların katılımı ile güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedefliyor.

Her geçen gün bünyesine katılan yeni üyeleri ile birlikte, sektörde karşılaşılan sorunlar için çözüm yollarının araştırıldığı ortak bir platform ve üye firmaların buluşma noktasıdır. 

TÜDAM Üye firmalarının, 2008 yılı içerisinde evsel ve endüstriyel olmak üzere toplamış olduğu toplam ambalaj atığı miktarı 650.000 ton üzerindedir. 2008 yılında toplanmış olan malzeme miktarı göz önünde bulundurulduğunda, TÜDAM’ın sektörün doğal temsilcisi olduğu açıkça görülüyor. 

2005 yılında uygulamaya geçen Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği öncesinde; genel itibariyle, endüstriyel nitelikli ambalaj atıkları bir yana bırakıldığında, teknik olarak bir ambalaj atığı toplama-ayırma sisteminin varlığından söz etmek mümkün değildi. 

Yönetmelik ile düzenlene sistemin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için ilgili tüm tarafların (İl çevre ve orman Müdürlükleri, İl ve ilçe Belediyeleri, Ambalaj üreticileri, Piyasaya sürenler, Yetkilendirilmiş Kuruluş, TAT ve GDT’ler, Ambalaj atığı Üreticileri) yönetmelikte tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmekte olup; yine tüm tarafların denetim altında tutulması yaşanacak sıkıntıların minimuma indirilmesini sağlayacaktır. Piyasaya Sürenlerin denetlenemeyerek kayıt altına alınamamaları, belgelendirmeye olan talebi düşürmektedir. Piyasada ihtiyaçtan daha fazla belge olması ‘ilgili harcamaların’ karşılanmasını önlemektedir.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Müdürlüğü’nün web sitesinde yayınlanan Atık Yönetimi Eylem Planı (Mayıs 2008) içeriğinde’de belirttiği gibi  2007 yılı ile ilgili olarak verileri incelediğimizde bu çarpıklık net olarak kendisini gösteriyor. Bakanlığa bildirilen” Piyasaya sürülen toplam ambalaj miktarı 1.712.585 ton ‘ iken, gene Bakanlığın TAT Lisanslı firmalardan sağladığı verilere göre ‘ geri kazanılan ambalaj atık miktarı 2.472.325 ton’ dur. Piyasaya sürülen miktara göre, sürülenden çok daha fazla geri kazanılmış ambalaj mevcuttur. Aynı dönem ile ilgili yönetmelik gereği belgelendirme hedefi ise 532.776 ton gözükmektedir.

Toplama maliyetlerin ilgili taraflarca karşılanmamasından kaynaklanan sorunlar vardır. Tüm AB ülkeleri ile beraber ülkemizde de kabul gören “KİRLETEN ÖDER” prensibi gereğince; atıkların oluşumuna sebebiyet verenler, bu atıkların toplanmasına ilişkin harcamaları karşılamalıdırlar.  Bu bağlamda, Türkiye’deki ambalaj atığı toplama-ayırma sistemlerinin maliyetleri de ilgili taraflarca karşılanması gerekiyor. Ambalaj atığı toplama-ayırma sistemlerinin gerçek maliyetlerinin karşılanamaması, doğal olarak bu sistemlerin sanayinin olmadığı bölgelerde uygulanmasının önüne geçiyor.

Yerel siyasi otoritelerden kaynaklanan sorunlar da bilindiği üzere; bir il içerisinde geçici çalışma izni almayı sınırlandıran veya kotalandıran herhangi bir yasal düzenleme mevcut olmadığı için, Geçici çalışma izni alan tesislerin lisans alabilmek için haklı olarak belediyelere başvuruda bulunmalarıyla kaotik bir durum meydana geliyor.

Yaşanan sıkıntıların azaltabilmek, çözüm yollarına birlikte ulaşabilmek için tüm lisanslı Toplama Ayırma ve Geri Dönüşüm tesislerini TÜDAM çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz.