Basında Biz

Uluslararası Geri Dönüşüm İşine Açılan Kapı BIR

BIR’in (Bureau of International Recycling) ana hedefi materyallerin geri dönüşümünü ve geri dönüştürebilirliğini bütün dünyada teşvik ederek doğal kaynakları muhafaza etmek, çevreyi korumak ve çevreci bir anlayışla geri dönüştürülebilir malzemelerin serbest ticaretini kolaylaştırmaktır.

 1948 yılında Brüksel’de kurulan ve bugün 70 ülkeden yaklaşık  800’ün üzerinde firma ve ulusal derneklerin üye olduğu tek “  Uluslararası Geri Dönüşüm Federasyonu” B.I.R. (Bureau of International Recyling) çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Sanayileşmiş ülkelerdeki “Ulusal Geri Dönüşüm Dernek ve Federasyonlarının” Dünya çapında ikincil hammadde işleyicilerinin ve tüccarların, ikincil hammadde tüketicilerinin ve geri dönüşüm endüstrisine makine ve techizat sağlayan fiirketlerin üyesi olduğu BIR bünyesinde ;

1- Demir/Çelik

2- Demir içermeyen metaller

3- Tekstil

4- Plastik ve Araba lastikleri

 5- Kağıt

Olmak üzere 5 ana bölüm bulunmakta ve her yıl 2 defa dünyanın farklı ülkelerinden 1000 civarında delegenin katıldığı kongrelerde bu konuları her yönü ile tartışma imkanı yaratmaktadır. Katılımcılar, pazardaki en son gelişmeleri takip etme, mevcut en iyi geri dönüşüm teknolojilerini tanıma ve uluslararası hukuki gelişmeler konusunda bilgi alma, iş ilişkisi kurma ve dünya pazarları hakkında bilgilerini arttırma olanaklarına sahip olmaktadırlar.

2009 yılı için ilk kongre 24-27 HAZİRAN tarihleri arasında DUBAİ’de yapılacak olup, yoğun katılımın olacağı düşünülmektedir. Bu yılın ikinci kongresi ise 25-27 EKİM tarihleri arasında AMSTERDAM’da yapılacaktır.

Kongreler dışında BIR üyeleri, Merkezi Brüksel’de bulunan ofis vasıtası ile sektörlerindeki tüm yasal, ticari ve teknik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Ayrıca BIR Avrupa Birliği OECD, ICC , UNCTAD, UNEP Dünya gümrük Organizasyonu ve Avrupa Standart komisyonu gibi Uluslar üstü kuruluşlarla yakın ilişkiler kurarak kamu bilgilendirmesini sağlamasıdır.

Bunun dışında BIR, Uluslararası ikincil hammadde ticaretinin gereksiz yere aksamasına neden olabilecek düzenleme (sorumluluklar, kotalar v.b.) değişikliklerinden kaynaklanabilecek olumsuzlukları önleme misyonu üstlenmektedir.

BIR’in ana hedefi materyallerin geri dönüşümünü ve geri dönüştürebilirliğini bütün dünyada teşvik ederek doğal kaynakları muhafaza etmek, çevreyi korumak ve çevreci bir anlayışla geri dünüştürülebilir malzemelerin serbest ticaretini kolaylaştırmaktır. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca BIR’in karar alıcıları ve fikir üreticilerini bilgilendirme ve yönlendirme faaliyeti ciddi anlamda artış göstermiştir. Bunun sonucunda, atık yönetimi kanunu tekrar kullanılabilir atıklar ile yok edilecek atıklar arasında ayırım yapmaktadır.  Ancak, geri dönüşüm endüstrisi tarafından alınan ve yeni ürüne dönüştürmeye ilişkin katı kurallara uygun olarak hazır hale getiren ve işlenen tüm materyaller yani ‘ikinci materyaller’ için henüz açık bir tanımlama yoktur ve bu durum ülkeler arasında ikincil materyallerin serbest ticaretini tehlikeye atmaktadır.

Dünya çapında ikincil hammaddelerin serbest ticaretini ve dönüştürülmüş materyallerin kullanımı arttırmayı teşvik ederek çevreyi korumaya katkı sağlamaya çalışan BIR’a yurdumuzdan son olarak TAT ve GDT Lisansı’na sahip firmaların Derneği olan TÜDAM, üye olmak üzere müracaat etmiş bulunmaktadır. BIR’le ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istersenizhttp://www.bir.org' adresinden ulaşarak alabilirsiniz.