Basında Biz
Tüdam Kapılarını Geleceğe Açtı

TÜDAM’ın ana hedeflerinden birisi TAT ve GDT lisansına sahip tüm firmaları bünyesinde toplamak
 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2004 yılında yayınlanan Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontolü Yönetmeliği kapsamında lisanslı firmaların bilgi ve birikimlerini paylaşacak etkin bir platform oluştur­mak amacı ile kurulmuş olan Dönüşe­bilen Ambalaj Malzemeleri Toplayıcı ve Ayırıcıları Derneği “TÜDAM” 25 Şu­bat 2009 tarihinde yeni merkezinde üyelerin katılımıyla ilk toplantısını ger­çekleştirdi. Dernek merkezinde yapı­lan toplantıya Türkiye’nin çeşitli illerin­de faaliyet gösteren firmaların temsil­cileri katıldı. Yapılan toplantıda TÜ­DAM’ın yeni dönemdeki hedefleri ve bu doğrultuda yapılacak olan çalışma­lar ele alındı. TÜDAM’ın ileriye dönük çalışmalarının en önemli ayağında derneğe belirlenmiş kriterler doğrultu­sunda yeni üyelerin katılımının sağlan­ması yer alıyor. Toplantıda bir konuş­ma yapan Dernek Başkanı Ekrem De­mircioğlu “Derneğimiz kısa zamanda sektörün güçlü ve kurumsal yapı taş­larından biri olacaktır” dedi.